Δράση κινητικότητας καινοτόμου ευρωπαϊκού σχεδίου με τίτλο: «DTRaIN – Καινοτομία για τον αγροδιατροφικό τομέα»

 In News

Η Περιφέρεια Κρήτης και ειδικότερα η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης / Τμήμα ΔΒΜ, Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης συμμετείχε στη δράση κινητικότητας του ευρωπαϊκού σχεδίου «DTRAIN», στις 11-15 Ιουλίου 2022. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Βερολίνο της Γερμανίας.

Αντικείμενο των συναντήσεων ήταν η παρουσίαση των Προκλήσεων (Μελέτες Περίπτωσης) που ανέπτυξαν οι εταίροι ανά χώρα βασιζόμενοι στη μεθοδολογία της «Σχεδιαστικής Σκέψης» και τα συμπεράσματα που αναπτύχθηκαν. Η κάθε χώρα εταίρος του έργου ανέπτυξε διαφορετική περίπτωση μελέτης ξεκινώντας από ένα πρόβλημα που έθεσε η ομάδα της Σχεδιαστικής Σκέψης. Μετά την ολοκλήρωση των προκλήσεων όπου παρουσιάστηκαν τα σενάρια και οι πιθανές λύσεις που ανέπτυξαν οι εταίροι από κάθε χώρα, προχώρησαν στην ανάπτυξη παιχνιδιών Σοβαρού Σκοπού (Serious games development) ανά πρόκληση τα οποία θα ενταχθούν στην πλατφόρμα του εκπαιδευτικού υλικού και θα συμπληρώσουν.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το Ινστιτούτο Hasso Plattner (HPI), το οποίο είναι ένα Ινστιτούτο Τεχνολογίας Πληροφοριών και Σχολή του Πανεπιστημίου του Πότσνταμ (Potsdam) κοντά στο Βερολίνο. Η διδασκαλία και η έρευνα του HPI επικεντρώνεται στη «Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων» το οποίο εφαρμόζει εκτεταμένα τη μεθοδολογία της Σχεδιαστικής Σκέψης στην επίλυση των προβλημάτων. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν με στελέχη του Ινστιτούτου τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της Σχεδιαστικής Σκέψης.

Το σχέδιο  συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ και υλοποιείται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων του τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Εθνική Μονάδα παρακολούθησης του σχεδίου είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Το ευρωπαϊκό σχέδιο «DTRaIN», στοχεύει στην αναζωογόνηση της παραγωγής στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής των περιφερειών εταίρων, προωθώντας την απόκτηση δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας για τη διαχείριση του προσωπικού και των επιχειρηματιών που εργάζονται στον τομέα.

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από 5 βασικές ενότητες που περιλαμβάνουν βίντεο τηλε-εκπαίδευσης, παρουσιάσεις και ενημερωτικό υλικό για το Design Thinking.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν ακολουθώντας τον σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://dtrain.sqlearn.com/

Η ομάδα στόχος και οι χρήστες του εκπαιδευτικού υλικού  είναι επαγγελματίες που διαχειρίζονται προσωπικό σε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις που λειτουργούν ως εκπαιδευτές στις επιχειρήσεις τους καθώς και εκπαιδευτές σε ιδρύματα αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (επίπεδο 4 & 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων).

Την Πέμπτη 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η τελική συνάντηση των εταίρων του έργου στην οποία θα συζητηθούν τα θέματα που αφορούν την υποβολή της τελικής έκθεσης  του σχεδίου ενώ την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 στις 18:00 στο «Σπίτι του Πολιτισμού» του Δήμου Ρεθύμνου, θα παρουσιασθεί η μεθοδολογία της Σχεδιαστικής Σκέψης και το σύνολο των αποτελεσμάτων  του έργου, παρουσία των εταίρων του έργου. 

Στο σχέδιο συμμετέχουν επτά εταίροι από τέσσερις  χώρες. Επικεφαλής εταίρος του σχεδίου είναι η Περιφέρεια Κρήτης και ειδικότερα η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης/ Τμήμα Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης ενώ ως εταίροι συμμετέχουν: το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση – EΚΚΑ (Ελλάδα), SQLearn (Ελλάδα), LDI UG – (Γερμανία), Centro Machiaveli-CM – (Iταλία), Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ) και το Πανεπιστήμιο Valladolid της Ισπανίας.

Στη συνάντηση από πλευράς Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχαν οι: κ. Χαράλαμπος-Νικόλαος Πίτερης συντονιστής του έργου, η κα Γεωργουλάκη Ουρανία και ο κ. Πανταζής Γεώργιος στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Start typing and press Enter to search

Share via
Copy link
Powered by Social Snap